מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
השירות הפסיכולוגי ייעוצי
משרד החינוך
שפ"ינט
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

חודש תקומה וגבורה 2024

share
שתפו עמוד:
חודש תקומה וגבורה 2024

תדריכים ותכנים לעבודה עם צוותי חינוך

תדריכים

  • ימי זיכרון בלב המלחמה - דגשים להתנהלות חינוכית רגישה, מותאמת גיל ומוגנת: מסמך לנשות ואנשי שפ"י
  • תדריך לצוותי חינוך בחברה הערבית לחודש התקומה: ערבית
  • המלצות לצוותי המעונות: ליווי רגיש ותואם גיל של ילדי המעונות והוריהם ב"חודש התקומה": ממלכתי
  • המלצות לצוותי הגנים: ימי זיכרון בלב המלחמה - ליווי רגיש ותואם גיל של ילדי גני הילדים ב"חודש התקומה": ממלכתי 
  • יום העצמאות תשפ"ד - מסמך לצוות החינוכי בגני הילדים: ממלכתי
  • דגשים רגשיים חברתיים בהוראת תחומי הדעת לחודש התקומה והגבורה

תכנים לעבודה עם צוותי חינוך

תכנים לעבודה עם תלמידים

תכנים להורים

  • מכתב להורי התלמידים הלומדים בבתי ספר: ממלכתי
  • מכתב להורי ילדי הגנים: ממלכתי